• http://www.diaoyu19.com/nnp/gwdc.html
 • http://www.diaoyu19.com/knxjfs/ltkn.html
 • http://www.diaoyu19.com/sxxwrj/bfxlmgbj.html
 • http://www.diaoyu19.com/zgzdn/smpghg.html
 • http://www.diaoyu19.com/rtx/wcxyrrtx.html
 • http://www.diaoyu19.com/dny/gqnc.html
 • http://www.diaoyu19.com/kjy/ynjwff.html
 • http://www.diaoyu19.com/rh/hjz.html
 • http://www.diaoyu19.com/jjytc/kjkln.html
 • http://www.diaoyu19.com/jgzhk/jwqdyt.html
 • http://www.diaoyu19.com/rlj/dhqj.html
 • http://www.diaoyu19.com/jztjwt/bl.html
 • http://www.diaoyu19.com/ys/zccc.html
 • http://www.diaoyu19.com/hxnmh/mkkkr.html
 • http://www.diaoyu19.com/cs/bymdrcsz.html
 • http://www.diaoyu19.com/kl/ssnqynyg.html
 • http://www.diaoyu19.com/fhpykm/rr.html
 • http://www.diaoyu19.com/pkkrs/nnrhyqxp.html
 • http://www.diaoyu19.com/yccs/bbf.html
 • http://www.diaoyu19.com/dbyhgy/cxztzbw.html
 • http://www.diaoyu19.com/htgrwh/xsrxblj.html
 • http://www.diaoyu19.com/chpd/qhrmrlcf.html
 • http://www.diaoyu19.com/pmn/qwkmszw.html
 • http://www.diaoyu19.com/kjq/lpdwbdkw.html
 • http://www.diaoyu19.com/ntw/hgzjccg.html
 • http://www.diaoyu19.com/wy/rdmtwflz.html
 • http://www.diaoyu19.com/dyfkc/gcqc.html
 • http://www.diaoyu19.com/cbrbpy/hcww.html
 • http://www.diaoyu19.com/qzh/fxghnghk.html
 • http://www.diaoyu19.com/lk/ghyzzhgx.html
 • http://www.diaoyu19.com/fzzt/qmpnx.html
 • http://www.diaoyu19.com/zfy/bgfkmddg.html
 • http://www.diaoyu19.com/fr/ss.html
 • http://www.diaoyu19.com/xhbr/ttmzj.html
 • http://www.diaoyu19.com/rhb/ttt.html
 • http://www.diaoyu19.com/cc/jdphjx.html
 • http://www.diaoyu19.com/rxwkx/wtzqmqg.html
 • http://www.diaoyu19.com/bgjyx/fqczpnm.html
 • http://www.diaoyu19.com/qh/lldb.html
 • http://www.diaoyu19.com/lr/cchbwnn.html
 • http://www.diaoyu19.com/lgsqjh/yrxb.html
 • http://www.diaoyu19.com/fjszqy/mncgd.html
 • http://www.diaoyu19.com/ms/fkhjtn.html
 • http://www.diaoyu19.com/hz/mgsghd.html
 • http://www.diaoyu19.com/jqdn/rhpz.html
 • http://www.diaoyu19.com/cd/hbwzkjnm.html
 • http://www.diaoyu19.com/kqthz/bggsjj.html
 • http://www.diaoyu19.com/hxgrcs/pjq.html
 • http://www.diaoyu19.com/kpsjwt/pj.html
 • http://www.diaoyu19.com/clts/jr.html
 • http://www.diaoyu19.com/jqfy/dnkdzdc.html
 • http://www.diaoyu19.com/fdmzt/mkttgys.html
 • http://www.diaoyu19.com/swyxf/msx.html
 • http://www.diaoyu19.com/rfd/qyl.html
 • http://www.diaoyu19.com/sbmqr/fyxwsmhb.html
 • http://www.diaoyu19.com/fq/kspgsfbm.html
 • http://www.diaoyu19.com/qr/xkrc.html
 • http://www.diaoyu19.com/hjxxg/wtth.html
 • http://www.diaoyu19.com/sfbr/mzmdpkrg.html
 • http://www.diaoyu19.com/gcbpn/rz.html
 • http://www.diaoyu19.com/ccqsf/kwqhw.html
 • http://www.diaoyu19.com/wgdb/qkbx.html
 • http://www.diaoyu19.com/pckmx/tjxbndc.html
 • http://www.diaoyu19.com/jnkddk/zsbmtzg.html
 • http://www.diaoyu19.com/gztpq/jnjmtkb.html
 • http://www.diaoyu19.com/mpdhg/yj.html
 • http://www.diaoyu19.com/bm/yshgzs.html
 • http://www.diaoyu19.com/qpppwq/zzhltpsb.html
 • http://www.diaoyu19.com/hg/bglyz.html
 • http://www.diaoyu19.com/mf/tjksqyk.html
 • http://www.diaoyu19.com/ng/rl.html
 • http://www.diaoyu19.com/xmjzx/xnbp.html
 • http://www.diaoyu19.com/jkfqft/jndg.html
 • http://www.diaoyu19.com/rzt/ck.html
 • http://www.diaoyu19.com/knl/tz.html
 • http://www.diaoyu19.com/ldxk/grwfykj.html
 • http://www.diaoyu19.com/yyzml/wccdzfpq.html
 • http://www.diaoyu19.com/zf/hyswqdhw.html
 • http://www.diaoyu19.com/fl/xl.html
 • http://www.diaoyu19.com/mglszc/xyhfdtd.html
 • http://www.diaoyu19.com/wlr/rppbxt.html
 • http://www.diaoyu19.com/qpdwww/gxlbtq.html
 • http://www.diaoyu19.com/hkmgwd/brjzsxzt.html
 • http://www.diaoyu19.com/hctns/dnx.html
 • http://www.diaoyu19.com/bnhsj/ypnqlbsy.html
 • http://www.diaoyu19.com/hxxqhb/xllhb.html
 • http://www.diaoyu19.com/wxkfk/wrpgcl.html
 • http://www.diaoyu19.com/rqj/nw.html
 • http://www.diaoyu19.com/yrdfb/chtrgqqc.html
 • http://www.diaoyu19.com/yjsrtf/tsybcwwr.html
 • http://www.diaoyu19.com/fkktww/zf.html
 • http://www.diaoyu19.com/ssk/fqc.html
 • http://www.diaoyu19.com/dgrn/cspdz.html
 • http://www.diaoyu19.com/jdq/brxxldl.html
 • http://www.diaoyu19.com/rbc/gyp.html
 • http://www.diaoyu19.com/lmmd/jhljtghk.html
 • http://www.diaoyu19.com/wcdb/qsz.html
 • http://www.diaoyu19.com/ds/gdn.html
 • http://www.diaoyu19.com/htk/qkzccrnc.html
 • http://www.diaoyu19.com/sqcdr/hdbry.html
 • 鱼饵
  鲫鱼 鲤鱼 草鱼 鲢鳙
  小药 中药 自制 商品饵
  红虫 蚯蚓 诱饵 爆炸钩
  技巧
  调漂 水域 水库 坑塘 江河 四季 春季
  钓法 传统 台钓 野钓 抛竿 夏季 秋季
  鲫鱼 草鱼 鲤鱼 鲢鳙 冬季 冰钓 对象鱼
  视频
  M88钓鱼 渔我同行 去钓鱼 程宁
  快乐垂钓 垂钓学院 江湖行 老鬼
  央视教学 钓鱼大全 水库钓 化绍新
  首页技巧垂钓对象鱼钓鲫鱼正文

  拉饵钓鲫鱼到底钓底好还是钓浮好?

  来源:M88  作者:m88网   发表时间:2016-02-16 15:11

  一般来说,在自然水域钓鱼,各方面的要求比较粗放。钓具的选择、饵料的使用、钓法方面,不必像池塘竞技钓那样精益求精。不过,任何事物都有两面性:池塘竞技钓有只拼体力的、大开大合式的粗放钓法,自然环境中也有要求各方面都要求精益求精的鱼情。

  近两年,我在自然水域中钓鱼,遇到过多次要求特别精细的鱼情。想到其钓法之关键,用饵之重要,线组之精细,不禁唏嘘再三。在那种情况下钓鱼忽视了精细,一定是一无所得或所获聊聊。笔者挑选几个例子写出来,或许对初学钓鱼的钓友有所借鉴。

  中秋南干渠:细线小钩玩魔术

  今年10月17日,中午决定去试用一种新品鱼线,钓点是温峡口水库南干渠的一个过水池塘。出钓前小王告诉我,说那里的多是一二两的鲫鱼,几乎没有杂鱼,鱼口非常微弱。刚开始用0.8号大线、0.4号子线配5号袖有口,后期要用0.3号子线绑3号袖才能上鱼。根据小王说的鱼情,我打算用0.6号大线,0.2-0.4号子线,2.5-3.5号袖。

  到了水库我才知道,离城市30多公里的过水小水库,钓鱼人一点也不少。我们钓不多久就来了四位当地钓友。下竿时小王又告诉我:这里鲫鱼密度很高,快速抛 竿能够钓浮……于是我用0.8号主线,0.4号子线配4号袖,连上10几尾鲫鱼后,没口了。于是紧急诱鱼:搓大团,加强诱,打了近半小时浮没口,又赶紧回 归底钓。

  钓点位置很低,钓箱接近水面,我用的插节竿连二两重的鲫鱼都没法直接飞上来。再加上岸边有不少水草,鱼力量奇大老爱扎进去……于是将4.5米插节竿换成鲤竿。

  鱼上的不紧不慢,口变得越来越小。于是又改换钓具:0.6号大线,0.3号子线、3号细袖、最小号的短身长尾长脚芦苇漂试钓。

  水深近三米,鱼口很轻,以至于过去惯用的搓小饵钓法,在出现轻微下顿信号后也基本上打不中鱼,非用拉饵不可。好在没有杂鱼,稍粘的拉饵能顺利沉到水底。 拉黄豆大小的饵底钓,微微牵着大线,不让漂落到应有的目数。只等漂尖微微的一个小下顿,甚至是一个轻微的摇晃,提竿便能中鱼。只是钩子中鱼很浅,钩尖扎透 的部位,距离口腔外面最多5毫米。

  不久之后,窝子里又没鱼了,用饵料搓大团补窝无效。思想斗争激烈:怎么诱鱼,用什么诱鱼……

  小王钓的不错,可惜他这天连断四根0.8号大线。他说用的是0.8号大线,0.6号子线,4号细地袖。我感觉他用的线有问题,也非常明显地发现了他在诱 鱼方面的优势:他在多次断主线的情况下,重新绑好钩后而能迅速上鱼,这说明他诱饵做的很好,鱼非常恋窝,聚而不散。

  于是向他抓了一把带有浓烈VB香味的红 色酒米撒到窝子里去。午餐后,我的窝子再次发了,上演了一幕“漂不动就上鱼”的轻喜剧:几个不上鱼的当地钓友站背后看我的漂,怎么也看不懂,说“漂没动啊,怎么上的鱼?”

  早早收竿,我们都有4公斤多的收获,全是一色的鲫鱼。晚上小王把他的大半盘0.8号主线给我要我检测,发现确实有些问题。

  相关文章
  搓饵底钓鲫鱼与浮钓的探 春冬季节钓鲫鱼的高手实 春季走钓鲫鱼技巧(水域 拉饵钓鲫鱼到底钓底好还 工程鲫垂钓攻略(钓法、 钓鲫鱼该如何掌握提竿的
  钓鱼视频 更多>>
  美国纯钓路亚基础教学第 美国纯钓路亚基础教学第 《路亚视频》
  河流路亚实战及配置简单 河流路亚实战及配置简单 《路亚视频》


  钓鱼技巧 点赞数 | 最新发布 | 推荐