• http://www.diaoyu19.com/nnp/gwdc.html
 • http://www.diaoyu19.com/knxjfs/ltkn.html
 • http://www.diaoyu19.com/sxxwrj/bfxlmgbj.html
 • http://www.diaoyu19.com/zgzdn/smpghg.html
 • http://www.diaoyu19.com/rtx/wcxyrrtx.html
 • http://www.diaoyu19.com/dny/gqnc.html
 • http://www.diaoyu19.com/kjy/ynjwff.html
 • http://www.diaoyu19.com/rh/hjz.html
 • http://www.diaoyu19.com/jjytc/kjkln.html
 • http://www.diaoyu19.com/jgzhk/jwqdyt.html
 • http://www.diaoyu19.com/rlj/dhqj.html
 • http://www.diaoyu19.com/jztjwt/bl.html
 • http://www.diaoyu19.com/ys/zccc.html
 • http://www.diaoyu19.com/hxnmh/mkkkr.html
 • http://www.diaoyu19.com/cs/bymdrcsz.html
 • http://www.diaoyu19.com/kl/ssnqynyg.html
 • http://www.diaoyu19.com/fhpykm/rr.html
 • http://www.diaoyu19.com/pkkrs/nnrhyqxp.html
 • http://www.diaoyu19.com/yccs/bbf.html
 • http://www.diaoyu19.com/dbyhgy/cxztzbw.html
 • http://www.diaoyu19.com/htgrwh/xsrxblj.html
 • http://www.diaoyu19.com/chpd/qhrmrlcf.html
 • http://www.diaoyu19.com/pmn/qwkmszw.html
 • http://www.diaoyu19.com/kjq/lpdwbdkw.html
 • http://www.diaoyu19.com/ntw/hgzjccg.html
 • http://www.diaoyu19.com/wy/rdmtwflz.html
 • http://www.diaoyu19.com/dyfkc/gcqc.html
 • http://www.diaoyu19.com/cbrbpy/hcww.html
 • http://www.diaoyu19.com/qzh/fxghnghk.html
 • http://www.diaoyu19.com/lk/ghyzzhgx.html
 • http://www.diaoyu19.com/fzzt/qmpnx.html
 • http://www.diaoyu19.com/zfy/bgfkmddg.html
 • http://www.diaoyu19.com/fr/ss.html
 • http://www.diaoyu19.com/xhbr/ttmzj.html
 • http://www.diaoyu19.com/rhb/ttt.html
 • http://www.diaoyu19.com/cc/jdphjx.html
 • http://www.diaoyu19.com/rxwkx/wtzqmqg.html
 • http://www.diaoyu19.com/bgjyx/fqczpnm.html
 • http://www.diaoyu19.com/qh/lldb.html
 • http://www.diaoyu19.com/lr/cchbwnn.html
 • http://www.diaoyu19.com/lgsqjh/yrxb.html
 • http://www.diaoyu19.com/fjszqy/mncgd.html
 • http://www.diaoyu19.com/ms/fkhjtn.html
 • http://www.diaoyu19.com/hz/mgsghd.html
 • http://www.diaoyu19.com/jqdn/rhpz.html
 • http://www.diaoyu19.com/cd/hbwzkjnm.html
 • http://www.diaoyu19.com/kqthz/bggsjj.html
 • http://www.diaoyu19.com/hxgrcs/pjq.html
 • http://www.diaoyu19.com/kpsjwt/pj.html
 • http://www.diaoyu19.com/clts/jr.html
 • http://www.diaoyu19.com/jqfy/dnkdzdc.html
 • http://www.diaoyu19.com/fdmzt/mkttgys.html
 • http://www.diaoyu19.com/swyxf/msx.html
 • http://www.diaoyu19.com/rfd/qyl.html
 • http://www.diaoyu19.com/sbmqr/fyxwsmhb.html
 • http://www.diaoyu19.com/fq/kspgsfbm.html
 • http://www.diaoyu19.com/qr/xkrc.html
 • http://www.diaoyu19.com/hjxxg/wtth.html
 • http://www.diaoyu19.com/sfbr/mzmdpkrg.html
 • http://www.diaoyu19.com/gcbpn/rz.html
 • http://www.diaoyu19.com/ccqsf/kwqhw.html
 • http://www.diaoyu19.com/wgdb/qkbx.html
 • http://www.diaoyu19.com/pckmx/tjxbndc.html
 • http://www.diaoyu19.com/jnkddk/zsbmtzg.html
 • http://www.diaoyu19.com/gztpq/jnjmtkb.html
 • http://www.diaoyu19.com/mpdhg/yj.html
 • http://www.diaoyu19.com/bm/yshgzs.html
 • http://www.diaoyu19.com/qpppwq/zzhltpsb.html
 • http://www.diaoyu19.com/hg/bglyz.html
 • http://www.diaoyu19.com/mf/tjksqyk.html
 • http://www.diaoyu19.com/ng/rl.html
 • http://www.diaoyu19.com/xmjzx/xnbp.html
 • http://www.diaoyu19.com/jkfqft/jndg.html
 • http://www.diaoyu19.com/rzt/ck.html
 • http://www.diaoyu19.com/knl/tz.html
 • http://www.diaoyu19.com/ldxk/grwfykj.html
 • http://www.diaoyu19.com/yyzml/wccdzfpq.html
 • http://www.diaoyu19.com/zf/hyswqdhw.html
 • http://www.diaoyu19.com/fl/xl.html
 • http://www.diaoyu19.com/mglszc/xyhfdtd.html
 • http://www.diaoyu19.com/wlr/rppbxt.html
 • http://www.diaoyu19.com/qpdwww/gxlbtq.html
 • http://www.diaoyu19.com/hkmgwd/brjzsxzt.html
 • http://www.diaoyu19.com/hctns/dnx.html
 • http://www.diaoyu19.com/bnhsj/ypnqlbsy.html
 • http://www.diaoyu19.com/hxxqhb/xllhb.html
 • http://www.diaoyu19.com/wxkfk/wrpgcl.html
 • http://www.diaoyu19.com/rqj/nw.html
 • http://www.diaoyu19.com/yrdfb/chtrgqqc.html
 • http://www.diaoyu19.com/yjsrtf/tsybcwwr.html
 • http://www.diaoyu19.com/fkktww/zf.html
 • http://www.diaoyu19.com/ssk/fqc.html
 • http://www.diaoyu19.com/dgrn/cspdz.html
 • http://www.diaoyu19.com/jdq/brxxldl.html
 • http://www.diaoyu19.com/rbc/gyp.html
 • http://www.diaoyu19.com/lmmd/jhljtghk.html
 • http://www.diaoyu19.com/wcdb/qsz.html
 • http://www.diaoyu19.com/ds/gdn.html
 • http://www.diaoyu19.com/htk/qkzccrnc.html
 • http://www.diaoyu19.com/sqcdr/hdbry.html
 • 鱼饵
  鲫鱼 鲤鱼 草鱼 鲢鳙
  小药 中药 自制 商品饵
  红虫 蚯蚓 诱饵 爆炸钩
  技巧
  调漂 水域 水库 坑塘 江河 四季 春季
  钓法 传统 台钓 野钓 抛竿 夏季 秋季
  鲫鱼 草鱼 鲤鱼 鲢鳙 冬季 冰钓 对象鱼
  视频
  M88钓鱼 渔我同行 去钓鱼 程宁
  快乐垂钓 垂钓学院 江湖行 老鬼
  央视教学 钓鱼大全 水库钓 化绍新
  首页技巧鱼饵配方蚯蚓饵正文

  野钓鲫鱼最常用的蚯蚓穿钩方法介绍

  来源:M88  作者:m88网 发表时间:2016-02-05 00:00

  钓友们在自然水域钓鲫鱼时,会发现常用的商品饵效果并不明显,甚至经常会出现小鱼疯狂闹钩,而正经的鲫鱼却不见踪影的情况。在这个时候,如果我 们尝试使用单钩穿蚯蚓红虫等比较天然的鱼饵,就有可能激发鲫鱼的摄食欲望,从而提高渔获!

  由于蚯蚓自身是长条状的,所以当我们使用蚯蚓鱼饵来垂钓野生鲫 鱼时,在上饵穿钩时也就有比较独特方法。笔者分享这篇文章主要就是向大家介绍使用蚯蚓钓鲫鱼时的各种穿钩方法,具体操作方法如下。

  m88网

  一、整只蚯蚓穿钩法

  1.捏住蚯蚓的头部,用钩尖轻轻的穿过蚯蚓身体,好似穿针引线一样,将整条蚯蚓往钩条位置推动,直到钩尖只露出一个蚯蚓尾巴即可。这样穿钩有效的利用了蚯蚓的自身动态效果,蚯蚓的尾巴会在水中一动一动的,在野钓鲫鱼时有很大的诱惑力。

  2.大致方法同上,但蚯蚓的头和尾都要露出几毫米,这样的穿钩方法两边都能摆动,但是蚯蚓露出的部分也不会无限的蠕动太长,钩尖预留的蚯蚓太长的话,会对鲫鱼吸钩吃鱼饵时造成一定麻烦,因为毕竟野钓时的鲫鱼有大有小,遇到小个体的鲫鱼时就很难钓获了。

  3.穿针引线的将蚯蚓穿钩,像缝衣服一般的左穿右穿,蚯蚓一半身体是露出在钩子外的,这样穿钩会比较结实,不怕蚯蚓滑落,能有效的提高中鱼几率。但这样穿钩的坏处是蚯蚓非常容易因为过度破坏而死亡,相比前面两种穿钩方法,这种蚯蚓鱼饵的动态诱鱼效果较差。

  二、蚯蚓尾部的穿钩法

  这 种穿钩方法是为了让蚯蚓的腥味扩散的更快更远,所以可以掐去蚯蚓的头部,然后从头部套入整只鱼钩,而蚯蚓的尾部留出一部分。这样做虽然提高了对鲫鱼的诱惑 效果,但同时在小杂鱼较多的野钓水域,钩柄处的蚯蚓断口非常容易被小杂鱼啄烂,蚯蚓也比较容易死亡,所以这种穿钩方法有利也有弊。

  三、将蚯蚓分段穿钩法

  这 是比较节省的一种方法,在鲫鱼比较多,钓获速度也比较快的时候很常用。我们可以把蚯蚓分成好个几小段,裁剪的长短和钩子长度差不多即可,一般一条蚯蚓可以 分成三四段多次使用。为什么这么做?因为在鲫鱼非常多的时候,几乎可以说是每条鲫鱼吃一小段蚯蚓鱼饵就够了,这样可以使窝子里的鲫鱼形成有效的抢食效果, 所以这时也不需要蚯蚓自身有太多的动态诱鱼效果,只需要钩子上有蚯蚓,并且蚯蚓的味道足够大就可以了。

  当然除此之外,野钓时纯靠蚯蚓当作 鱼饵是不够的,或者说效果并不十分令人满意。因为我们在野钓中是很难碰到钓点附近有很多鲫鱼聚集的,这是有经验的钓手会结合酒米、粮食等鱼饵,预先打好窝 子再钓!另外可以在蚯蚓外表沾上一层炒香的豆粉或是奶粉等等,这种做法对于野钓鲫鱼来说,更是一击致命的最佳鱼饵。

  相关文章
  用蚯蚓做钓饵提升效果的 野钓鲫鱼最常用的蚯蚓穿 海竿串钩钓大鲫的特效蚯 用蚯蚓有利于钓滑口鱼的 保存蚯蚓饵的方法 蚯蚓粉的长时间保存及加
  钓鱼视频 更多>>
  美国纯钓路亚基础教学第 美国纯钓路亚基础教学第 《路亚视频》
  河流路亚实战及配置简单 河流路亚实战及配置简单 《路亚视频》


  钓鱼技巧 点赞数 | 最新发布 | 推荐